กิจกรรมเรื่องอากาศ

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน

เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องอากาศ
6 บทเรียน
  • กิจกรรมเรื่องอากาศ 4 นาที
  • ฟองอากาศ 6 นาที
  • อากาศ 6 นาที
  • พลังดูดสุดว้าว 7 นาที
  • ลมพิศวง 6 นาที
  • บับเบิ้ลฟองสบู่สุดหรรษา 6 นาที
ฟรี