กองวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่
  • 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • 39 Moo 3, Khlong Ha Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120

ติดต่อเราได้ที่