สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป

เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที

การนำเสนอเรื่องราววิทยศาสตร์ให้ผู้คนสนใจและเกิดการรับรู้ในเวลาจำกัด นับเป็นความท้ายทาย สำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

สนุกกับการวาดภาพระบายสีแคคตัส (สำหรับมือใหม่)

การวาดภาพระบายสีถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ ทำให้ผู้วาดรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับการวาดภาพระบายสี และยังช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะภาพวาด รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเกิดความรักและสนใจในความงดงามของธรรมชาติและศิลปะ

สวนแนวตั้งแบบ DIY

สวนแนวตั้งแบบ DIY ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว แม้จะมีขนาดเล็กในบริเวณที่จำกัด แม้ต้นไม้จะปลูกในพื้นที่จำกัด แต่สามารถช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในที่อยู่อาศัย

ผีเสื้อแสนสวยด้วยสีน้ำ

การวาดภาพผีเสื้อด้วยสีน้ำ เป็นแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ที่สนใจวาดภาพผีเสื้อตามหลักวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวาดภาพให้ถูกสัดส่วนได้ฝึกสังเกตุธรรมชาติ และนำเอาศิลปะมาผสมผสานกัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ

Healthy Earth Explained เพื่อสุขภาพเราและโลก

ชวนน้อง ๆ มาทำความรู้จักคาร์บอนและบทบาทของคาร์บอนกับสิ่งมีชีวิต และเกษตรกรรมแบบยั่งยืนเพื่อเราและโลก

Wit Vlog

ปัจจุบันสื่อวีดีโอต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ทำให้มีผู้สนใจในการผลิตรายการที่สามารถเข้าถึงสื่อ Social media ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ Vlog หรือ Video Blog ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในสังคมออนไลน์ ณ ขณะนี้

วัยเก๋าเท่าทันเทคโนโลยี

หลักสูตร แนะนำการใช้งาน Smartphone และ Application ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุได้รู้จักและใช้ Application ที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

โลกของผีเสื้อ

นักธรรมชาติวิทยาศึกษาผีเสื้อกันอย่างไร และผีเสื้อหลากชนิดมีความแตกต่าง

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

หลักสูตรออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย

เรียนรู้กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคในการถ่ายภาพเบื้องต้น ตลอดจนการใช้ภาพและการเขียนคำบรรยายประกอบภาพเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์