สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กลุ่มครอบครัวและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง ผ่านกิจกรรมเรื่องแสง

กิจกรรมเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่าแรงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง แนวโค้ง แนวดิ่ง แบบวงกลม

กิจกรรมเรื่องเสียง

เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเรื่องอาหาร

จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร แน่นอนว่าหากเด็ก ๆ ได้นำผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบรอบตัวเด็ก ๆ มาทำการทดลองนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นไม่น้อย

กิจกรรมเรื่องสิ่งของรอบตัว

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ว่ามีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร มีน้ำหนักเบาหรือ หนัก เท่ากัน มีความแข็งหรือนิ่มเหมือนกันหรือไม่

กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่า มนุษย์เริ่มค้นพบประจุไฟฟ้า จากการนำเอาแท่งอำพัน (หรือเป็นอัญมณีธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยจะเป็นลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้)

กิจกรรมเรื่องร่างกาย

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย

กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน

กิจกรรมเรื่องอากาศ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “อากาศ” อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ฉะนั้นการที่เราให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองว่าอากาศที่มองไม่เห็นนั้นมีความพิเศษอย่างไรบ้าง ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ

กิจกรรมเรื่องน้ำ

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

แนะนำกิจกรรม

ผู้ใหญ่สามารถชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมง่าย ๆ ที่อาจพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นยืนกระต่ายขาเดียว วิ่งเล่นด้วยปลายเท้า การวาดรูปง่าย

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น

พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ

กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นรอบ ๆ มีรูปร่างรูปทรงและโครงสร้างแตกต่างกันออกไป

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ตามรอยนักสืบ

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (Science Lab Online by NSM) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผ่านการนำกิจกรรมจากวิทยากรในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ (Online learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ โดยเรื่อง “ตามรอยนักสืบ”

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ปริศนาความหนาแน่น

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (Science Lab Online by NSM) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผ่านการนำกิจกรรมจากวิทยากรในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ (Online learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ โดยเรื่อง “ปริศนาความหนาแน่น” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สวมบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับความหนาแน่นของสาร ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

หากโลกนี้ไม่มีแมลง!

หากโลกนี้ไม่มีแมลง! เป็นบทเรียนที่ชวนน้อง ๆ มีทำความรู้จักความเป็นมาและลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “แมลง” นอกจากนี้ เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของแมลงต่อระบบนิเวศวิทยา และความสำคัญของแมลงต่อมนุษย์

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต มาทำความรู้จักทรัพยากรแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ทางกายภาพกับชีวภาพ เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ