สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

หากโลกนี้ไม่มีแมลง!

(เกี่ยวกับหลักสูตร)

    หากโลกนี้ไม่มีแมลง! เป็นบทเรียนที่ชวนน้อง ๆ มีทำความรู้จักความเป็นมาและลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “แมลง” นอกจากนี้ เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของแมลงต่อระบบนิเวศวิทยา และความสำคัญของแมลงต่อมนุษย์

    ใบงาน Insect Explorer เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชวนน้อง ๆ สำรวจแมลงรอบตัวเรา


(วัตถุประสงค์)

            1. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในความเป็นมาของแมลง

            2. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง มองเห็นความสัมพันธ์ของแมลงต่อสิ่งแวดล้อม

            3. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง สำรวจโลกของแมลงในห้องเรียนธรรมชาติ


(กลุ่มเป้าหมาย)

             1. ผู้สนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม 

              2. ผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานด้วยการลงมือปฏิบัติ

เนิ้อหาในคอร์ส
หากโลกนี้ไม่มีแมลง!
5 บทเรียน
  • รู้จักแมลง 9 นาที
  • Insect Explorer ตอนแรก 10 นาที
  • Insect Explorer ตอนสอง 14 นาที
  • แมลงกับมนุษย์ และอนาคตของแมลง 10 นาที
  • ใบงาน Insect Explorer สำรวจเพื่อนตัวจิ๋วรอบตัว

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (1)

อมาราวตรี บุญปลีก
19 ธันวาคม 2023

ถ้าเข้าร่วมอบรมมีเกียรติบัตรให้มั้ยคะ

คำถาม
ฟรี