สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

ผีเสื้อแสนสวยด้วยสีน้ำ

การวาดภาพระบายสีน้ำ เป็นแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์นำเอาศิลปะมาผสมผสานกัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น การวาดภาพต้นไม้ ดอกไม้ ภาพสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีก 

ผีเสื้อจัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยในระยะที่เป็นตัวหนอนจะกัดกินใบไม้บนต้นพืชไม่ให้มีมากหรือหนาแน่นจนเกินไป ช่วยให้แสงแดดสอดส่องลงถึงพื้นด้านล่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย "ผีเสื้อ" เพศเมีย ซึ่งกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารหลัก จะบินไปมาระหว่างดอกไม้ดอกหนึ่ง สู่อีกดอกหนึ่ง ทำให้เกิดการผสมเกสร ระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย ทำให้เกิดการกระจายพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆ ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศต่อไป

เนิ้อหาในคอร์ส
ผีเสื้อแสนสวยด้วยสีน้ำ
5 บทเรียน
  • Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 3 นาที
  • โลกของผีเสื้อ 20 นาที
  • รู้จักอุปกรณ์สีน้ำ เทคนิคการลงสีน้ำ 13 นาที
  • การวาดภาพผีเสื้อตามโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการลงสีน้ำ 7 นาที
  • การนำผลงานไปประยุกต์ใช้ 3 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม