สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

โลกของผีเสื้อ

(เกี่ยวกับหลักสูตร)

โลกของผีเสื้อ เป็นชุดการเรียนรู้ความหลากหลายของผีเสื้อ 4 ชนิดที่ได้รับการอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร ผีเสื้อแต่ละชนิดอยู่ในแหล่งอาศัยที่แตกต่างกัน ชุดการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนสังเกตและเข้าใจความหลากหลายของผีเสื้อ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในธรรมชาติ


(วัตถุประสงค์)

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการศึกษาผีเสื้อ

2. เพื่อพัฒนาความเข้าใจความหลากชนิดของผีเสื้อและข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่าง

3. เพื่อให้เห็นความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ 

4. เพื่อยกระดับความเข้าใจในบทบาทพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับ


(กลุ่มเป้าหมาย)

1. เด็กและเยาวชนที่สนใจธรรมชาติรอบตัว และการศึกษาธรรมชาติของนักธรรมชาติวิทยา

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ผีเสื้อ 

เนิ้อหาในคอร์ส
โลกของผีเสื้อ
8 บทเรียน
  • บทเรียนที่ 1 แนะนำหลักสูตร 2 นาที
  • บทเรียนที่ 2 โลกของผีเสื้อกับการศึกษาของนักธรรมชาติวิทยา 2 นาที
  • บทเรียนที่ 3 โลกของผีเสื้อกับการศึกษาของนักธรรมชาติวิทยา 3 นาที
  • บทเรียนที่ 4 (EP1) ผีเสื้อจูเลีย 10 นาที
  • บทเรียนที่ 5 (EP2) ผีเสื้อมอธ 10 นาที
  • บทเรียนที่ 6 (EP3) ผีเสื้อตาล 11 นาที
  • บทเรียนที่ 7 (EP4) ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย 9 นาที
  • บทสรุป 2 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน