สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

สนุกกับการวาดภาพระบายสีแคคตัส (สำหรับมือใหม่)

การวาดภาพระบายสีถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ ทำให้ผู้วาดรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับการวาดภาพระบายสี และยังช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะภาพวาด รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเกิดความรักและสนใจในความงดงามของธรรมชาติและศิลปะ 

นอกจากนี้ การวาดภาพระบายสี ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางธรรมชาตินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวาดภาพธรรมชาติ สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ หรือแม้แต่ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาในรายละเอียดและความแตกต่าง รวมถึงด้านต่าง ๆ แล้ว ภาพวาดเหล่านี้ยังเป็นผลงานอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังรุ่นต่อรุ่น นับตั้งแต่อดีตที่ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีในการบันทึกภาพ การวาดจึงเป็นกระบวนการหลักที่นักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติวิทยา นักบรรพชีวิน หรือแม้แต่นักโบราณวรรณคดีในอดีตนำมาใช้ในการบันทึกข้อมูล ทำให้ผู้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบจากภาพวาดที่บันทึกไว้

การวาดภาพธรรมชาติจึงเป็นกิจกรรมที่ใครหลาย ๆ คนให้ความสนใจและลงมือฝึกหัดวาดภาพระบายสีเพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาดภาพต้นกระบองเพชร หรือ แคคตัส ที่ใครหลาย ๆ คนชื่นชอบและสะสมพร้อมเพาะพันธุ์อย่างแพร่หลาย เรามักพบเห็นผลงานภาพวาดกระบองเพชรหลากหลายรูปแบบได้ทั่วไปตามสื่อต่าง ๆ เนื่องจากรูปทรงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของกระบองเพชรหรือแคคตัส จึงทำให้แคคตัสได้รับความนิยมในการเพาะปลูกเพื่อสะสมเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ และยังเป็นต้นแบบธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักวาดภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพได้ลองฝีมือร่างเส้นวาดสายระบายสี อวดผลงานภาพวาดกระบองเพชรที่งดงาม

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของกระบองเพชรและชื่นชอบการวาดภาพ โดยเฉพาะนักวาดมือใหม่ที่สนใจ ได้มาลองฝึกวาดภาพระบายสีน้ำกับวิทยากรมากความสามารถด้านการวาดภาพสีน้ำ และเรียนรู้เรื่องกระบองเพชรเบื้องต้น


(วัตถุประสงค์)

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการด้วยการวาดภาพระบายสีผ่านการเลียนแบบธรรมชาติ

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนสนใจและเห็นคุณค่าความงดงามของธรรรมชาติจากการเรียนรู้เรื่องราวกระบองเพชรหรือแคคตัส

3. เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีน้ำด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านงานวาดอื่น ๆ ได้


เนิ้อหาในคอร์ส
สนุกกับการวาดภาพระบายสีแคคตัส
5 บทเรียน
  • บทเรียนที่ 1 (EP1) Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 4 นาที
  • บทเรียนที่ 2 (EP2) รู้จักกับกระบองเพชรหรือแคคตัส 7 นาที
  • บทเรียนที่ 3 (EP3) รู้จักอุปกรณ์สีน้ำ เทคนิคการลงสีน้ำ 10 นาที
  • บทเรียนที่ 4 (EP4) วาดภาพระบายสีน้ำกระบองเพชรด้วยเทคนิคต่าง ๆ 8 นาที
  • บทเรียนที่ 5 (EP5) หลากหลายไอเดียกับภาพวาดกระบองเพชร 2 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี