สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ แก่คุณครู ผู้ปกครอง ให้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินและปูพื้นฐานให้เด็กๆที่น่ารักของเราสู่การเป็นเด็กฉลาดรู้ ฉลาดคิด

เนิ้อหาในคอร์ส
แนะนำหลักสูตร
1 บทเรียน
  • แนะนำหลักสูตร 45 วินาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี