สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ปริศนาความหนาแน่น

กิจกรรมการทดลอง ชุด “ปริศนาความหนาแน่น”

“ว้าวไปกับความมหัศจรรย์ของคุณสมบัติสารที่แตกต่างกัน กับสีสันอันสวยงามที่ไขคำตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์”

 • จม VS ลอย
 • ความหนาแน่น
 • คนละชั้น
 • ความหวานที่แตกต่าง
 • หอคอยหลากสี
 • โคมไฟลาวา

เนิ้อหาในคอร์ส
ปริศนาความหนาแน่น
7 บทเรียน
 • การทดลองที่ 1 จม VS ลอย 4 นาที
 • การทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 9 นาที
 • การทดลองที่ 3 คนละชั้น 4 นาที
 • การทดลองที่ 4 ความหวานที่แตกต่าง 5 นาที
 • การทดลองที่ 5 หอคอยหลากสี 11 นาที
 • การทดลองที่ 6 โคมไฟลาวา 8 นาที
 • แบบทดสอบ

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
1,600฿