สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ตามรอยนักสืบ

กิจกรรมการทดลอง ชุด “ตามรอยนักสืบ”

“ร่วมสวมบทนักวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนทักษะไปพร้อมกับการตามหาผู้ต้องสงสัยด้วยรอยนิ้วมือและวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ”

 • รู้จักกับลายนิ้วมือ
 • ขยายลายนิ้วมือ
 • ฝึกเก็บลายนิ้วมือ
 • เก็บลายนิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน
 • ตรวจสอบน้ำหมึกด้วยวิธีการโครมาโทกราฟี
 • สเก็ตช์ภาพใบหน้าผู้ต้องสงสัย

เนิ้อหาในคอร์ส
ตามรอยนักสืบ
8 บทเรียน
 • คู่มือกิจกรรม ตามรอยนักสืบ
 • ภาระกิจที่ 1 รู้จักกับลายนิ้วมือ 6 นาที
 • ภาระกิจที่ 2 ขยายลายนิ้วมือ 6 นาที
 • ภาระกิจที่ 3 ฝึกเก็บลายนิ้วมือ 9 นาที
 • ภาระกิจที่ 4 เก็บลายนิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน 9 นาที
 • ภาระกิจที่ 5 ตรวจสอบน้ำหมึกด้วยวธีการโครมาโทกราฟี 10 นาที
 • ภาระกิจที่ 6 สเก็ตช์ภาพใบหน้าผู้ต้องสงสัย 5 นาที
 • แบบทดสอบ

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
1,600฿