สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการของเด็ก เด็กปฐมวัย

ด้านร่างกาย
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ วาดรูป ก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น เด็ก ๆ สามารถทำกิจวัตรส่วนตัวได้เอง แต่ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่

ด้านสติปัญญา
พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เด็ก ๆ จะช่างจินตนาการ ชอบการเล่นสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเชื่องโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์ของตนเอง ยอมรับฟังคำพูด ที่มีเหตุผล ส่วนในด้านภาษานั้น เด็กจะช่างซักช่างถาม และมีพัฒนาการด้านภาษาที่เร็วมาก จดจำคำศัพท์ได้ดี ชอบเลียนแบบท่าทาง ภาษาพูดจากผู้ใหญ่สามารถเล่าเรื่อง พูดคุยเป็นเวลานาน ๆ ได้

ด้านอารมณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์ในวัยนี้ เด็ก ๆ มักจะมีอารมณ์ดี ยิ้มหัวเราะง่าย มองโลกในแง่ดี และต้องการความรัก ความเข้าใจจากคนรอบข้าง ชอบเป็นอิสระ และต้องการตัดสินใจด้วยตนเอง แต่ด้วยวัยก็จะมีอารมณ์แปรปรวนง่าย อาจกลัวโน่นกลัวนี่โดยไม่มีเหตุผล สิ่งที่น่าสนใจคือ พวกเค้ายอมรับการลงโทษที่ยุติธรรมได้ แต่ต้องอธิบายที่มาที่ไปของการถูกลงโทษให้เข้าใจ

ด้านสังคม
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้ ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ และผู้ใหญ่ทั้งหลาย ในโลกสถานศึกษา เด็กจะเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นยอมรับ พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมใหม่ แต่เด็กวัยนี้ก็ยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

เนิ้อหาในคอร์ส
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
4 บทเรียน
  • พัฒนาการด้านร่างกาย 2 นาที
  • พัฒนาการด้านสติปัญญา 2 นาที
  • พัฒนาการด้านอารมณ์ 2 นาที
  • พัฒนาการด้านสังคม 2 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี