สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่า มนุษย์เริ่มค้นพบประจุไฟฟ้า จากการนำเอาแท่งอำพัน (หรือเป็นอัญมณีธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยจะเป็นลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้) มาถูกับขนสัตว์ ทำให้เกิดประกายไฟ นอกจากนี้เริ่มมีการสังเกตจากการหวีผม ซึ่งขณะที่หวีผมนั้นเกิดการดูดเส้นผม เสมือนมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น "ไฟฟ้า" เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่างๆ มากมาย ไฟฟ้าที่เราใช้กันตามอาคารบ้านเรือน เรียกว่า ไฟฟ้ากระแส

นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน และเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าแม่เหล็กมีคุณสมบัติสามารถดึงดูดสิ่งของได้หรือไม่อย่างไร ฉะนั้นเด็ก ๆ จะเกิดการคิด และการรู้คิด รวมถึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากไฟฟ้าและแม่เหล็ก ในกิจกรรมเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก
4 บทเรียน
  • รถพลังแม่เหล็ก 6 นาที
  • ท้าประลองพลังงานลึกลับ 6 นาที
  • พลังงานแม่เหล็ก 6 นาที
  • แม่เหล็กปล่อยพลัง 6 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี