สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องเสียง

เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสมบัติของเสียง จะทำให้เราเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องเสียง
4 บทเรียน
  • เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 7 นาที
  • เครื่องดนตรี 7 นาที
  • สุดยอดพลังเสียง 7 นาที
  • เสียงเปลี่ยนได้ 6 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี