สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที

การนำเสนอเรื่องราววิทยศาสตร์ให้ผู้คนสนใจและเกิดการรับรู้ในเวลาจำกัด นับเป็นความท้ายทาย
สำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเลือกรับฟังข้อมูลที่ตนเองสนใจได้ การนำเสนอที่น่าดึงดูด ชวนติดตาม โดยใช้เวลาสั้น กระชับ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด จึงเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญ ดังนั้น หลักสูตร เล่าเรื่องวิทย์ให้โดนใจใน 3 นาที (How to make a good 3 minutes presentation on science) จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากถ่ายทอดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจในเวลาจำกัด ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางและขั้นตอนการเตรียมพร้อมเบื้องต้น ที่สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการนำเสนออื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอเทคนิคและขั้นตอนการเตรียมพร้อมเบื้องต้นสำหรับการถ่ายทอดทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ ให้น่าดึงดูด ชวนติดตาม ในเวลาสั้น กระชับ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้

กลุ่มเป้าหมาย
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เยาวชน และประชาชนที่รักและสนใจอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน

เนิ้อหาในคอร์ส
เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที
5 บทเรียน
  • บทนำ (Introduction) 2 นาที
  • ตอนที่ 1: ความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์และบทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 8 นาที
  • ตอนที่ 2: 3 ขั้นตอนของการเตรียมพร้อม 13 นาที
  • ตอนที่ 3: Props และการถ่ายทอดเรื่องราว 7 นาที
  • ตอนที่ 4: การเตรียมตัวสำหรับการพูดต่อที่สาธารณะ 12 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (5)

นายไกรสิทธิ ศรีแก้วช่วง
18 มกราคม 2024

มีทั้งหมด 4 ตอน

นตวรรณ หัสสะครบุรี
16 มกราคม 2024

ทุกการบรยายจำเป็นต้องมี props หรือไม่

อาริยา รอดสิน
16 มกราคม 2024

มีทั้งหมด4ตอน 1)ความสำคัญของการสื่อสาร-ต้องมีรูปแบบบการสื่อสาร 2)ขั้นตอน-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 3)propsและการถ่ายทอดเรื่องราว-ควรเป็นสื่อที่น่าสนใจเข้าใจง่าย 4)การเตรียมตัวสำหรับการพูดในที่สาธารณะ-ควรพูดให้ทัน และคนฟังก็ต้องเรียนรู้ทันตามเราไปด้วย

นางสาวกุศลิน โคตรจันทึก
13 มกราคม 2024

สรุปการเล่าเรื่องวิทย์ให้โดนใจ

ศรีรัตนันท์ ดีถนอม
7 มกราคม 2024

การเล่าเรื่องวิทย์ให้โดนใจมีกี่ตอน

คำถาม
ฟรี