สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง ผ่านกิจกรรมเรื่องแสง
เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น
5 บทเรียน
  • แว่นแสงสี 8 นาที
  • สะท้อนหลากมุม 5 นาที
  • กระจกเงาสะท้อน 7 นาที
  • เงาสุดเจ๋ง 7 นาที
  • แบบทดสอบ

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี