สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องร่างกาย

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย

เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องร่างกาย
5 บทเรียน
  • ตัวเล็กกับตัวใหญ่ 7 นาที
  • น้ำใส ๆ ที่เรียกว่าเหงื่อ 6 นาที
  • ฟันไหนกินเนื้อฟันไหนกินผัก 7 นาที
  • เรื่องของผม!! 6 นาที
  • ส่องลายนิ้วมือสืบหาผู้ร้าย 7 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี