สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

แนะนำกิจกรรม

แนะจำกิจกรรม สำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา
ผู้ใหญ่สามารถชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมง่าย ๆ ที่อาจพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นยืนกระต่ายขาเดียว วิ่งเล่นด้วยปลายเท้า การวาดรูปง่าย ๆ เช่น วงกลม ฝึกใช้ดินสอขีดเขียนลายเส้น แต่การทำกิจกรรมเหล่านี้ คุณผู้ใหญ่ต้อง สาธิตให้เด็ก ๆ ดูก่อนและเลือกใช้ดินสอสีสวย ๆ เพื่อให้ดึงดูดใจเด็ก ๆ

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
เราสามารถใช้กิจกรรมประจำวันในบ้าน เพื่อฝึกพัฒนาการเด็ก ๆ ได้ เช่นการฝึกให้เด็กทำตามคำสั่งง่าย ๆ เช่นการหยิบหรือเก็บของเล่น ของใช้ ซึ่งก็ถือเป็นการฝึกระเบียบวินัยไปในตัว และการเล่นเป็นกลุ่ม เช่น ชวนเด็กเล่น รีรีข้าวสาร เล่นซ่อนหา แต่คุณผู้ปกครอง ต้องดูแลให้เด็ก ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกา

แนะนำกิจกรรม สำหรับเด็กประถมศึกษา

พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา
การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ “ ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กในการทดลองทำหรือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน หากเค้าทำไม่ได้ จึงค่อยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ กระตุ้นให้เค้าพยายามใหม่ เพื่อข้ามอุปสรรคไปให้ได้ที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกให้ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย เช่น ช่วยงานในครัว ช่วยทำขนม จัดโต๊ะอาหาร ช่วยหยิบของไปส่งให้คนในบ้าน โดยเราอาจพูดคุยให้คำอธิบายหรือซักถามเด็ก ๆ ให้เค้าได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ไปด้วย

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
การเข้าสู่โลกของสถานศึกษามีเพื่อนวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องสอนเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ให้เล่นด้วยกันได้ เด็กอาจมีเพื่อนรักที่รู้ใจ มีมุมมองต่อโลกกว้างขึ้น รู้จักยอมรับความแตกต่างได้ ขอเพียงคุณผู้ใหญ่พยายามมีส่วนร่วมแบบห่าง ๆ อยู่ในกิจกรรมของเด็ก ๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล ชี้แนะ ให้พวกเค้าเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้ควรปลูกฝังเด็ก ๆ เรื่องกฎระเบียบ กติกามารยาท เพื่อให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ เช่น การออกกฎระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรม เล่นเกมที่มีกฎกติกา มีการใช้เหตุผล

เนิ้อหาในคอร์ส
แนะนำกิจกรรม
4 บทเรียน
  • พัฒนาการด้านสติปัญญา 2 นาที
  • พัฒนาการด้านอารมณ์ 3 นาที
  • พัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา 2 นาที
  • พัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 2 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี