สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง

กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นรอบ ๆ มีรูปร่างรูปทรงและโครงสร้างแตกต่างกันออกไป เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้จากการตั้งคำถาม เพื่อแยกประเภทลักษะของรูปทรงที่เห็นและบอกความแตกต่างของรูปทรงแต่ละชนิด

เนิ้อหาในคอร์ส
กิจกรรมเรื่องรูปร่างรูปทรงและโครงสร้าง
4 บทเรียน
  • มหัศจรรย์เปลือกไข่ 7 นาที
  • ยืดได้หดได้ 6 นาที
  • สีเทียนเปลี่ยนร่าง 6 นาที
  • อะไรคือสมมาตร 7 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี