สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยอาศัยศิลปะ นับเป็นความพยายามอย่างสำคัญในการบูรณาการสองสาขาวิชาในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และลดเส้นแบ่งพรมแดนความรู้ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนวิทยาศาสตร์มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น (making school science more humanistic) แม้ทั้งสองศาสตร์มีความแตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานหลายประการร่วมกัน เพราะทั้งสองศาสตร์สัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ และเกี่ยวข้องกับการสำรวจโลกธรรมชาติ เพื่อนำมาสู่ความเข้าใจโลกในระดับลึกมากขึ้น “ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์” เป็นทางเลือกให้กับผู้สอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผู้สอนศิลปะนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและศิลปะ โดยอาศัยการสตัฟฟ์สัตว์ ที่ผู้สอนสามารถนำไปเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน และใช้ปูสตัฟฟ์เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมทักษะการสังเกต ถ่ายทอด เปรียบเทียบ และวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต กิจกรรมนี้ผสานศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน

เนิ้อหาในคอร์ส
ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์
6 บทเรียน
  • บทเรียนที่ 1 (EP0) Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 4 นาที
  • บทเรียนที่ 2 (EP1) สัตว์สตัฟฟ์เพื่อสื่อการสอนแบบ “วิทย์สนิทศิลป์” 7 นาที
  • บทเรียนที่ 3 (EP2) ลงมือทำ 18 นาที
  • บทเรียนที่ 4 (EP3) Setting in the scene! 14 นาที
  • บทเรียนที่ 5 (EP4) “ปูสตัฟฟ์” กับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 8 นาที
  • ใบงาน - การเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี