สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

สวนแนวตั้งแบบ DIY

สวนแนวตั้งแบบ DIY ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว แม้จะมีขนาดเล็กในบริเวณที่จำกัด แม้ต้นไม้จะปลูกในพื้นที่จำกัด แต่สามารถช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในที่อยู่อาศัย การลงมือทำกระถางด้วยตนเอง มีส่วนในการพัฒนาวัฒนธรรมนักประดิษฐ์ (Maker culture) การประดิษฐ์นั่นเป็นความรู้และทักษะที่สามารถเกิดจากการทำซ้ำ การแก้ปัญหาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากจินตนาการ เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาให้การประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน  

นอกจากนี้ หลักสูตร “สวนแนวตั้งแบบ DIY”  ยังเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถนำกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ร่วมลงมือทำกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในครอบครัว หรือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้กับการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

เนิ้อหาในคอร์ส
สวนแนวตั้งแบบ DIY
5 บทเรียน
  • บทเรียนที่ 1 (EP0) Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 3 นาที
  • บทเรียนที่ 2 (EP1) Vertical Garden: สวนแนวตั้งใกล้ชิดชีวิตคุณ 10 นาที
  • บทเรียนที่ 3 (EP2) ความแตกต่างที่เหมาะสม 6 นาที
  • บทเรียนที่ 4 (EP3) Just Make It! 10 นาที
  • บทเรียนที่ 5 (EP4) ปลูกด้วยมือ ดูแลด้วยใจ 12 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี