สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Wit Vlog

Wit Vlog

ปัจจุบันสื่อวีดีโอต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ทำให้มีผู้สนใจในการผลิตรายการที่สามารถเข้าถึงสื่อ Social media ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ Vlog หรือ Video Blog ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในสังคมออนไลน์ ณ ขณะนี้  แต่หลายคนยังคงสงสัยว่า Vlog คืออะไร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักการผลิตรายการของตนเองอย่างง่าย ในรูปแบบของ Vlog รวมถึงการสร้างเนื้อหารายการของตนเองอย่างไรให้น่าสนใจ รูปจักอุปกรณ์ และวิธีการตัดต่อรายการของตนเองอย่างง่าย ด้วยสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ผ่านการผลิตรายการ ในรูปแบบ VLog ของตนเอง 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการสร้าง Vlog

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต Vlog ได้อย่างน่าสนใจ

3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอุปกรณ์ และวิธีการในการผลิต Vlog อย่างง่ายด้วย Smartphone

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต Vlog ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจการผลิต Vlog
เนิ้อหาในคอร์ส
Wit Vlog
10 บทเรียน
 • EP 01 : Vlog คืออะไร 5 นาที
 • EP 02 : Vlog เรื่องอะไร? ทำแล้วใครๆ ก็อยากดู 5 นาที
 • EP 03 : Item สำหรับมือใหม่ถ่ายอย่างไรให้คูล 6 นาที
 • EP 04 : 7 อุปกรณ์ (ลับ) ช่วยถ่าย Vlog ให้ง่ายยิ่งขึ้น 5 นาที
 • EP 05 : ของฟรีมีอยู่จริง ตัวช่วยให้ Vlog สนุกขึ้น 8 นาที
 • EP 06 : เบสิกวิธีถ่ายทำ และตัดต่อ Vlog ด้วย Smartphone 6 นาที
 • EP 07 : 8 เทคนิคการพูดหน้ากล้องยังไงให้ดูดี มีแต่คน Like 7 นาที
 • EP 08 : จริยธรรมในการทำ Vlog คืออะไร 7 นาที
 • EP 09 : รู้จักลิขสิทธิ์ก่อนกด Publish Vlog 8 นาที
 • EP 10 : 6 สูตรลับอัป Vlog ยังไงให้มีคนดู! 8 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี