สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียน

กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน

กิจกรรมเรื่องร่างกาย

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย

กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่า มนุษย์เริ่มค้นพบประจุไฟฟ้า จากการนำเอาแท่งอำพัน (หรือเป็นอัญมณีธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยจะเป็นลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้)

กิจกรรมเรื่องสิ่งของรอบตัว

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ว่ามีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร มีน้ำหนักเบาหรือ หนัก เท่ากัน มีความแข็งหรือนิ่มเหมือนกันหรือไม่

กิจกรรมเรื่องอาหาร

จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร แน่นอนว่าหากเด็ก ๆ ได้นำผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบรอบตัวเด็ก ๆ มาทำการทดลองนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นไม่น้อย

กิจกรรมเรื่องเสียง

เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่าแรงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง แนวโค้ง แนวดิ่ง แบบวงกลม

กิจกรรมเรื่องแสงและการมองเห็น

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง ผ่านกิจกรรมเรื่องแสง