สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียน

Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์

สถานศึกษาหลายแห่งจัดให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ครูและนักการศึกษาพัฒนาใบงานเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการอย่างมีเป้าหมาย

เล่าเรื่องวิทย์อย่างไรให้โดนใจใน 3 นาที

การนำเสนอเรื่องราววิทยศาสตร์ให้ผู้คนสนใจและเกิดการรับรู้ในเวลาจำกัด นับเป็นความท้ายทาย สำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น

พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว

แนะนำกิจกรรม

ผู้ใหญ่สามารถชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมง่าย ๆ ที่อาจพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นยืนกระต่ายขาเดียว วิ่งเล่นด้วยปลายเท้า การวาดรูปง่าย

กิจกรรมเรื่องน้ำ

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “อากาศ” อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ฉะนั้นการที่เราให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองว่าอากาศที่มองไม่เห็นนั้นมีความพิเศษอย่างไรบ้าง ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ

กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน