สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียน

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น

พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว

แนะนำกิจกรรม

ผู้ใหญ่สามารถชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมง่าย ๆ ที่อาจพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นยืนกระต่ายขาเดียว วิ่งเล่นด้วยปลายเท้า การวาดรูปง่าย

กิจกรรมเรื่องน้ำ

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “อากาศ” อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ฉะนั้นการที่เราให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองว่าอากาศที่มองไม่เห็นนั้นมีความพิเศษอย่างไรบ้าง ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ

กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิต

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน

กิจกรรมเรื่องร่างกาย

เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย

กิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก

เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่า มนุษย์เริ่มค้นพบประจุไฟฟ้า จากการนำเอาแท่งอำพัน (หรือเป็นอัญมณีธรรมชาติชนิดหนึ่ง โดยจะเป็นลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้)